Erwinase

Erwinase

Popis produktu

Erwinase® se užívá spolu s ostatními cytostatiky k léčbě akutní lymfoblastické leukémie. Může se rovněž použít u ostatních neoplasmat v případech, kdy se očekává, že deplece asparaginu by mohla přinést prospěch.  Pacienti, kteří jsou léčeni L-asparaginázou a vyvine se u nich hypersenzitivita na tento enzym, se mohou převést na léčbu přípravkem Erwinase®, protože její enzymy jsou imunologicky odlišné.

Dávkování a způsob podání:

Erwinase® se může podávat intravenózně, intramuskulárně nebo subkutánně. Obvyklá dávka je 6000j/m2 tělesného povrchu (200 j/kg tělesné váhy), 3krát týdně po dobu 3 týdnů. Terapie může být dále posílena podle protokolu. Informace o dávkování, cestě podání a intervalech léčby by měly být ověřeny dle současně platných léčebných protokolů.

Čtěte pozorně příbalový leták.

Kontakty

Mgr. Tomáš Ekl

icon locationČR a SR

Důležité základní informace k objednávání:

Název

Erwinase 10,000 jednotek Crisantaspase

Kód PDK/APA

2301068

 

Dovoz léku probíhá v individuálním režimu

 

Objednání u lékárenských distributorů:

  • PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.,
  • Alliance Healthcare s. r. o.,
  • PHARMOS, a.s.,
  • ViaPharma s r. o.