Hlášení nežádoucích účinků

Pokud máte podezření na nežádoucí účinek v souvislosti s užíváním léčivého přípravku distribuovaného naší společností Fidia Pharma CZ s.r.o., prosíme, kontaktujte nás prostřednictvím webového formuláře.

Případně je možné pomocí elektronického formuláře "Hlášení podezření na závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek léčiva" zaslat hlášení o nežádoucím účinku léčivého přípravku na Státní ústav pro kontrolu léčiv v Praze.

Prosíme, hlaste i zneužití nebo nesprávné použití léčivého přípravku, předávkování, nebo máte-li podezření na lékovou interakci, teratogenní efekt nebo neúčinnost přípravku.

Pokud jste při použití některého ze zdravotnických prostředků distribuovaného naší společností Fidia Pharma CZ s.r.o. zaznamenali nežádoucí příhodu či možný problém s kvalitou, prosíme, abyste nás o tom co nejdříve informovali prostřednictvím webového formuláře.

Kontaktní formulář

Vyplněním a odesláním potvrzuji, že jsem se seznámil/a s Informačním oznámením o ochraně soukromí dostupným zde.

*  Povinné pole, nutno vyplnit