Fidia Pharma Slovakia

Spoločnosť Fidia Pharma Slovakia s.r.o. je súčasťou nadnárodnej farmaceutickej skupiny Fidia Group a na slovenskom trhu pôsobí ako zástupca mnohých významných zahraničných farmaceutických firiem.

Hlavné kategórie

Hodnoty, na ktorých staviame

Sú našou prioritou a kľúčom k úspechu u našich zákazníkov a partnerov. Neustále hľadanie nových možností liečby vnímame ako záväzok voči pacientom, lekárom a zdravotníckym pracovníkom.

Monitoruje sa v každej fáze výrobného procesu: od API (aktívna farmaceutická zložka) až ku koncovému produktu. Systém riadenia kvality zaručuje vysokú bezpečnosť, kvalitu a účinnosť v súlade s najvyššími štandardmi farmaceutickej výroby.

Udržiava sa špecializovanými, vysokokvalitnými produktmi, vlastným know-how a výrobnými technológiami, ktoré spoločnosti Fidia umožňujú úspešne identifikovať príležitosti na globálnych trhoch a reagovať na nové prostredie zdravotnej starostlivosti.

Umožňuje spoločnosti Fidia rozšíriť svoj globálny dosah a úspešne distribuovať svoje produkty po celom svete prostredníctvom zavedenej siete partnerov pôsobiacich vo farmaceutickom a v biomedicínskom sektore, a to nielen v globálnom, ale aj v lokálnom meradle.

Naši obchodní partneri

Sme výhradným distribútorom celého radu významných farmaceutických firiem, ktorým ponúkame služby v oblasti registrácie, marketingu a distribúcie liečiv a zdravotníckych pomôcok.

Medzi našich najväčších obchodných partnerov patria spoločnosti:

DonjoyKinetecLRNeenClearbluePG