Cyanokit

Chráni životy

Chráni pred otravou kyanidmi

Liečba známej alebo predpokladanej otravy kyanidom vo všetkých vekových kategóriách. Cyanokit sa podáva spoločne s príslušnými dekontaminačnými a podpornými opatreniami.

Injekčná fľaštička obsahuje 5 g hydroxokobalamínu. Po rekonštitúcii s 200 ml riedidlom obsahuje každý jeden ml rekonštituovaného roztoku 25 mg hydroxokobalamínu.

Dávkovanie a spôsob podania:

U dospelých je počiatočná dávka prípravku Cyanokit® 5 g. U novorodencov až adolescentov (vo veku od 0 do 18 rokov) je počiatočná dávka 70 mg/kg telesnej hmotnosti, maximálne 5 g. Podľa závažnosti otravy a klinickej odpovede možno podať druhú dávku. U dospelých je následná dávka prípravku Cyanokit® 5 g. U novorodencov až adolescentov je nasledujúca dávka prípravku Cyanokit® 70 mg/kg telesnej hmotnosti, maximálne 5 g. Počiatočná dávka prípravku Cyanokit® sa podáva ako intravenózna infúzia v trvaní 15 minút a čas trvania druhej dávky infúzie je od 15 minút do 2 hodín podľa stavu pacienta. Maximálna odporúčaná dávka u dospelých je 10 g. U dojčiat až adolescentov je maximálna dávka 140 mg/kg telesnej hmotnosti, nepresahujúca 10 g.

Dôležité informácie

Názov zdravotníckej pomôcky

Cyanokit® 5 g INF PLV SOL 1+SET

Kód ŠÚKL

 

03637

Kód PDK/APA

2 486 273

 

Objednanie u lekárenských distribútorov