Hlásenie nežiaducich účinkov

Ak máte podozrenie na nežiaduci účinok v súvislosti s užívaním liečivého prípravku distribuovaného našou spoločnosťou Fidia Pharma Slovakia s.r.o., prosím, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.  Rovnako postupujte i v prípade akýchkoľvek nežiaducich účinkov, ktoré nie sú uvedené v príbalovej informácii liečivého prípravku.

Nežiaduce účinky môžete hlásiť tiež priamo prostredníctvom národného systému hlásenia nežiaducich účinkov. Podrobnosti o hlásení nájdete na webových stránkách Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv v Bratislave.

Nahláste, prosím, aj zneužitie alebo nesprávne použitie liečivého prípravku, predávkovanie, alebo ak máte podozrenie na liekovú interakciu, teratogénny efekt alebo neúčinnosť prípravku.

Podozrenie na nežiaduce účinky či informácie o bezpečnosti liečivých prípravkov môžete tiež nahlásiť prostredníctvom webového formulára nižšie.

Ak ste pri použití niektorej zo zdravotníckych pomôcok distribuovaných našou spoločnosťou Fidia Pharma Slovakia s.r.o. zaznamenali nežiaducu príhodu alebo možný problém s kvalitou, prosíme vás, aby ste nás o tom čo najskôr informovali prostredníctvom webového formulára.

Kontaktný formulár

Vyplnením a odoslaním potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s Informačným oznámením o ochrane súkromia dostupným tu

*  Povinné pole, nutno vyplnit