Informácie o cookies

Čo sú cookies a na čo sa používajú?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré internetové stránky navštevované používateľmi odosielajú do zariadenia používateľa, kde sa ukladajú na opätovný prenos späť na dané internetové stránky. Tzv. cookies tretích strán sú, naopak, súbory pochádzajúce z internetových stránok iných, než ktoré si práve používateľ prezerá. Dôvodom je, že sa na každej internetovej stránke nachádzajú prvky (obrázky, mapy, zvuky, odkazy na iné internetové stránky atď.), ktoré sú umiestnené na iných serveroch, než je prezeraná stránka. Cookies sa používajú na rôzne účely: napr. na overenie počítača, sledovanie relácií, ukladanie informácií o konkrétnych nastaveniach týkajúcich sa používateľov pristupujúcich k serveru, na ukladanie preferencií používateľov atď. Cookies môžeme rozdeliť do dvoch základných kategórií: „technické cookies“ a „preferenčné, marketingové cookies“.

Technické cookies slúžia na umožnenie prehliadania internetových stránok a poskytovania služieb, o ktoré používateľ požiada. Nepoužívajú sa na ďalšie účely a obyčajne sú nastavené priamo vlastníkom daných internetových stránok. Bez použitia týchto cookies by nebolo možné vykonávať určité operácie na daných internetových stránkach, prípadne by to bolo oveľa zložitejšie. Preferenčné, marketingové cookies sa používajú na sledovanie správania používateľov na internete a na vytváranie profilov o ich vkuse, zvykoch, voľbách atď. Tieto cookies možno použiť na prenos reklamných správ do zariadenia používateľa, a to v súlade s jeho preferenciami, ktoré vyjadril svojím správaním pri prehliadaní internetu.

Ako sa používajú cookies na internetových stránkach www.fidiapharma.sk?

Vlastné cookies používané na internetových stránkach www.fidiapharma.cz/sk (ďalej len „Web“) sú „technické cookies“, ktoré sú nevyhnutné na fungovanie Webu a ktorých hlavnou funkciou je uľahčenie prehliadania Webu používateľovi. Nepoužívajú sa na žiadne ďalšie účely a sú nainštalované priamo vlastníkom Webu.

Vlastné technické cookies

Web používa nasledujúce vlastné technické cookies:

Názov Účel Životnosť

Čo sa stane, keď používateľ odstráni tieto cookies?

cookieconsent_status

Zapamätanie si voľby používateľa, aby sa pri ďalšej návšteve Webu nezobrazoval baner týkajúci sa cookies

1 rok

Web si nebude pamätať voľbu používateľa a pri ďalšej návšteve mu opäť zobrazí baner týkajúci sa cookies

Vlastné preferenčné, marketingové cookies

Web nepoužíva vlastné preferenčné, marketingové cookies.

Cookies tretích strán

Web využíva službu Google Analytics, ktorú poskytuje tretia strana – spoločnosť Google, Inc. Účelom týchto cookies je výhradne analýza návštevnosti Webu (tzn. ide o štatistické účely), a nie jednoznačná identifikácia používateľa prostredníctvom IP adresy. V rámci týchto cookies sa neukladá celá IP adresa používateľa, ale sa z nej vypúšťajú posledné 4 číslice. Bližšie informácie nájdete tu:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Google Analytics cookies môžete odmietnuť prostredníctvom nástroja na odhlásenie od spoločnosti Google pre najbežnejšie internetové prehliadače – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Odmietnutie a vymazanie cookies (opt-out)

Väčšina internetových prehliadačov prijíma cookies automaticky, ale ak chcete, môžete zmeniť nastavenia prehliadača a cookies odmietnuť. Ak sa však rozhodnete cookies odmietnuť, pravdepodobne nebudete môcť plne využívať všetky funkcionality Webu a služby na ňom dostupné. Nižšie nájdete odkazy na návody, ako blokovať (odmietnuť) alebo, naopak, povoliť cookies na najbežnejších internetových prehliadačoch.

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs
Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies
Safari: https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac

Informácie o cookies zverejnené dňa: 1. 6. 2021