Liečba osteoartrózy

Čo je osteoartróza?

Osteoartróza je veľmi časté chronické ochorenie kĺbov, ktoré vedie k postupnému ubúdaniu a degradácii chrupavky. Zmeny nastávajú aj v oblasti priľahlých kostných tkanív, úponov a väzív v okolí postihnutého kĺbu. V súčasnosti je osteoartróza najčastejším ochorením kĺbov v západných krajinách a so zvyšujúcim sa vekom v populácii pribúda.

Chrupavka v kĺbe plní funkciu ochranného vankúša medzi dvomi plochami kĺbových kostí. Jej hlavnou funkciou je tlmiť nárazy a znižovať trenie. Vplyvom ubúdania a degradácie chrupavky sa objavuje bolesť postihnutého kĺbu, zhoršenie hybnosti a nestabilita kĺbu. Bolesť najskôr prichádza pri pohybe a námahe, v neskorších fázach osteoartrózy sa objavuje aj bolesť pokojová a nočná.

V liečbe osteoartrózy je možné okrem iného použiť lieky, ktoré pôsobia na metabolizmus chrupavky, napríklad kyselinu hyalurónovú. Do kĺbu sa aplikuje injekčne a jej účinnosť je overená v klinických štúdiách. Vyššie štádiá ochorenia vedú až k náhrade postihnutého kĺbu kĺbom umelým.

Naše produkty

Kyselina hyalurónová

Čo je kyselina hyalurónová?

Kyselina hyalurónová je prirodzene sa vyskytujúci lineárny polysacharid s vysokou molekulovou hmotnosťou. Nachádza sa v mnohých ľudských tkanivách, najmä v spojivových. Kyselina hyalurónová sa kontinuálne vylučuje do kĺbovej dutiny a tvorí hlavnú súčasť synoviálnej tekutiny (kĺbového mazu) a extracelulárnej (mimobunkovej) zložky chrupavky.

Ako pôsobí

Synoviálnej tekutine dáva jej charakteristickú viskozitu a elasticitu – vlastnosti nevyhnutné na zabezpečenie lubrikácie a tlmenia nárazov v kĺbe. Hlavnou úlohou kyseliny hyalurónovej je zachovanie štrukturálnej a funkčnej charakteristiky chrupavky a kĺbových tekutín. Kyselina hyalurónová sa formou intraartikulárnych injekcií využíva u pacientov s osteoartrózou. Aplikácia vedie k potlačeniu bolesti a zlepšeniu hybnosti kĺbu. Kyselina hyalurónová je schopná tiež aktivovať syntézu vlastnej kyseliny hyalurónovej bunkami synoviálnej membrány.