Pôsobíme ako zástupca mnohých významných zahraničných farmaceutických firiem

História

V roku 1991 vznikla spoločnosť Glynn Brothers Chemicals Prague, spol. s r. o. ako nezávislá farmaceutická firma poskytujúca registračný, marketingový a predajný servis stredne veľkým farmaceutickým spoločnostiam. Od roku 2000 spoločnosť pôsobí na Slovensku. V máji 2016 sa stala súčasťou nadnárodnej farmaceutickej skupiny Fidia Group a proces integrácie sa zakončil v marci 2020 premenovaním spoločnosti na Fidia Pharma Slovakia s.r.o.

Súčasnosť

Zameriavame sa na oblasť zdravotníctva a farmácie. Zastupujeme rad významných zahraničných farmaceutických firiem, ktorým ponúkame služby v oblasti registrácie, marketingu a distribúcie liečiv a zdravotníckych pomôcok. Naše špičkové produkty dodávame do distribučnej siete tak, aby boli dostupné všetkým, kto ich potrebuje.

Naša materská spoločnosť Fidia farmaceutici bola založená v roku 1946 a v roku 1956 sa presťahovala do Abano Terme. Názov FIDIA je skratka pochádzajúca z Farmaceutici Italiani Derivati Industriali Affini.

Od roku 1960 sa zameriava na vývoj a výrobu vysokokvalitnej kyseliny hyalurónovej a jej derivátov. Výsledkom dlhodobého výskumu je popredné postavenie spoločnosti FIDIA v odbore intraartikulárnej liečby osteoartrózy a hojenia rán. Celosvetovo sa uskutočnilo viac ako 300 medzinárodných klinických štúdií o účinnosti kyseliny hyalurónovej, do ktorých sa zapojilo vyše 20 000 pacientov.

Naša prvá intraartikulárna injekcia s kyselinou hyalurónovou sa aplikovala v roku 1987. Odvtedy bolo ošetrených viac než 20 miliónov pacientov s osteoartrózou.
Vďaka dlhodobému výskumu a skúsenostiam s výrobou kyseliny hyalurónovej spoločnosť rozšírila svoje portfólio o ďalšie odbory, ako sú urogynekológia, estetická medicína, oftalmológia alebo dermatológia.

V poslednom období vstúpila Fidia do sektoru regeneratívnej medicíny s inovatívnymi technológiami, ktoré umožňujú lekárom a špecialistom ponúknuť optimálny liečebný postup zameraný na individuálne potreby pacienta.

Kľúčové oblasti pôsobenia

Dodávame na trh vysokokvalitné zdravotnícke pomôcky a liečivé prípravky najmä pre ortopédiu, oftalmológiu, rehabilitáciu a na hojenie rán. Medzi našich najväčších obchodných partnerov patria spoločnosti DJO Global (USA), Procter and Gamble (USA), Smith & Nephew (UK), Lohmann and Rausher (AT), EUSA (UK), SERB (UK), Kinetec (FR) a ďalšie.

Naše produkty

Fidia dodržiava program Responsible Care, dobrovoľný program svetového chemického priemyslu, prostredníctvom ktorého sa národné federácie v mene podniku zaväzujú neustále zlepšovať svoje produkty, procesy a správanie v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia.

Hodnoty, na ktorých staviame

Sú našou prioritou a kľúčom k úspechu u našich zákazníkov a partnerov. Neustále hľadanie nových možností liečby vnímame ako záväzok voči pacientom, lekárom a zdravotníckym pracovníkom.

Monitoruje sa v každej fáze výrobného procesu: od API (aktívna farmaceutická zložka) až ku koncovému produktu. Systém riadenia kvality zaručuje vysokú bezpečnosť, kvalitu a účinnosť v súlade s najvyššími štandardmi farmaceutickej výroby.

Udržiava sa špecializovanými, vysokokvalitnými produktmi, vlastným know-how a výrobnými technológiami, ktoré spoločnosti Fidia umožňujú úspešne identifikovať príležitosti na globálnych trhoch a reagovať na nové prostredie zdravotnej starostlivosti.

Umožňuje spoločnosti Fidia rozšíriť svoj globálny dosah a úspešne distribuovať svoje produkty po celom svete prostredníctvom zavedenej siete partnerov pôsobiacich vo farmaceutickom a v biomedicínskom sektore, a to nielen v globálnom, ale aj v lokálnom meradle.