Verejne prístupná odborno-informačná služba

Zriadením a prevádzkovaním Verejne prístupnej odbornej informačnej služby – VPOIS - plní spoločnosť Fidia Pharma Slovakia jako zástupca držiteľov rozhodnutí o registrácii zákonnú povinnosť držiteľa informovať verejnosť o svojich liečivých prípravkoch.

Pre širokú verejnosť sú určené príbalové letáky (PIL) a pre odborných zdravotnických pracovníkov informácie zo súhrnu informácií o lieku (SPC).

Aktuálne platné príbalové letáky (PIL) a súhrny informácií o lieku (SPC) nájdete na webovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv pre Slovenskú republiku.

Informácie o registrovaných liekoch pre zrakovo postihnutých nájdete tu na stránkach prevádzkovaných občianskym združením Eye-T.cz. 

V prípade otázok týkajúcich sa prípravkov distribuovaných našou spoločnosťou ako aj všeobecných odborných otázok nás kontaktujte pomocou nasledujúceho formulára:

Kontaktný formulár

Vyplnením a odoslaním potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s Informačným oznámením o ochrane súkromia dostupným tu. Táto služba nie je určená pre osoby mladšie ako 15 rokov. 

*  Povinné pole, nutno vyplnit