Cyanokit

Chrání životy

Chrání před otravou kyanidy

Léčba známé nebo předpokládané otravy kyanidem u všech věkových kategoriích. Cyanokit se podává společně s příslušnými dekontaminačními a podpůrnými opatřeními.

Injekční lahvička obsahuje 5 g hydroxokobalaminu. Po rekonstituci s 200 ml ředidlem, každý jeden ml rekonstituovaného roztoku obsahuje 25 mg hydroxokobalaminu.

Dávkování a způsob podaní:

U dospělých je počáteční dávka přípravku Cyanokit® 5 g. U novorozenců až adolescentů (ve věku od 0 do 18 let) je počáteční dávka 70 mg/kg tělesné hmotnosti, maximálně 5 g. Podle závažnosti otravy a klinické odpovědi, může být podána druhá dávka. U dospělých následná dávka přípravku Cyanokit® je 5 g. U novorozenců až adolescentů je následující dávka přípravku Cyanokit® 70 mg/kg tělesné hmotnosti, maximálně 5 g. Cyanokit® je podáván jako intravenózní infuze po dobu 15 minut pro počáteční dávku a doba trvání druhé dávky infuze od 15 minut do 2 hodin podle stavu pacienta. Maximální doporučená dávka je 10 g u dospělých. U kojenců až adolescentů, maximální dávka je 140 mg/kg tělesné hmotnosti, nepřesahující 10 g.

Kontakty

Důležité informace

Název zdravotnického prostředku

Cyanokit® 5g INF PLV SOL 1+SET

Kód SÚKL

0167902

Kód PDK/APA

2486273

 

Objednání u lékárenských distributorů

  • PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.,
  • Alliance Healthcare s. r. o.,
  • PHARMOS, a.s.,
  • ViaPharma s r. o.