Skip to content
back
back
back
back
back

Naši zaměstnanci nám pomáhají růst

Chceme, aby zaměstnanci společnosti Fidia měli příležitost účastnit se školení, reagovat na výzvy a experimentovat. Společnost se totiž může vyvíjet pouze tehdy, když se vyvíjejí její zaměstnanci.

VOLA

VOLA je zkratka, která shrnuje čtyři dovednosti, které jsou pro společnost Fidia základní: vizi (vision), otevřenost (openness), vedení (leadership) a odpovědnost (accountability). Tyto čtyři dovednosti VOLA nám pomáhají v každodenním životě a my se je soustavně snažíme prosazovat a realizovat v rámci celé organizace. 

ZJISTĚTE VÍCE

Program jazykového vzdělávání

Ve společnosti Fidia jsme přesvědčeni, že zaměstnanci ze sebe vydávají to nejlepší, pokud jejich osobní cíle dokonale odpovídají jejich pracovnímu životu. Proto našim kolegům a jejich rodinám nabízíme jazykové kurzy. Proces učení napomáhá propojení osobních cílů a nároků.

Manažerské školení

Všichni týmoví manažeři připraveni být nápomocni ostatním. Máme přibližně 100 týmových manažerů a všichni jsou zapojeni do probíhajících vzdělávacích iniciativ, které podporují realizaci změn firemní kultury. V poslední době jsme řešili témata, jako je vertikální a horizontální vedení, poskytování zpětné vazby a jak efektivně řídit porady.

Centrum rozvoje

Tento program přináší všem účastníkům dovednosti a probouzí jejich potenciál, aby jim pomohl k dalšímu profesnímu rozvoji v rámci společnosti Fidia. Zahrnuje dva dny hodnocení a rozvíjení dovedností a poskytuje nám aktuální mapu talentů v rámci společnosti. Účastní se jej skupiny 8 až 10 lidí, přičemž program se uskutečnil již posedmé.

Fidia Coaching Plus

Tento program zpřístupňuje kurzy koučování všem zaměstnancům a spolupracovníkům společnosti Fidia. V zájmu podpory tohoto projektu pravidelně školíme interní kouče (Fidia Plus Coach), kteří získávají kredity pro certifikaci ICF (Mezinárodní federace koučů) a pomohou podpořit rozvoj svých kolegů.

Maurizio

M.

To, že jsem kouč, pro mě znamená, že jsem pro ostatní průvodcem, který jim pomůže na cestě k objevování jejich potenciálu a zdrojů tím, že s nimi prozkoumá nové možnosti a nová řešení každé životní či pracovní situace.

Profesní rozvoj

Výkonný kurz pro obchodní manažery ve spolupráci s Fakultou podnikohospodářskou Vysoké školy ekonomické v Praze, který si klade za cíl vyškolit vrcholové vedení zítřka.