Skip to content
back
back
back
back
back

Naši zaměstnanci nám pomáhají růst

Chceme, aby zaměstnanci společnosti Fidia měli příležitost účastnit se školení, reagovat na výzvy a experimentovat. Společnost se totiž může vyvíjet pouze tehdy, když se vyvíjejí její zaměstnanci.

A culture to grow

Spustili jsme ambiciózní projekt, který je nyní skutečností: vytvořit společnou firemní kulturu zaměřenou na vývoj a založenou na naslouchání kompetencím všech osob, které s námi pracují, na dialogu a na účasti.

Naší představou je pevná a sdílená identita, schopná dodat každému sílu, podporovat jeho aspirace i nezávislost a nabídnou více příležitostí.

Valorizujeme a podporujeme schopnosti osob, investujíce do jejich vzdělávání a podporujíce je při dosahování nových cílů odborného růstu. Protože budoucnost našich spolupracovníků je naší budoucností.

Fidia Learning Lab

Je to právě náš ekosystém integrovaného, inovativního a interaktivního studia, který spojuje tradiční vzdělávání v posluchárně s digitálním světem, s cílem umožnit spolupracovnicím a spolupracovníkům společnosti Fidia využívat obsahy a aktivity osvojování si nových informací po celém světě.

E-learning

Platformy pro 360° vzdělávání všech zaměstnanců: jazykové a počítačové kompetence, řízení projektů a osobní zručnosti.

Master of People

Cesta určená pro Manager of People (MoP) za účelem zvýšení potřebných kompetencí pro správu týmu a pro podporu osob ve vlastním procesu vývoje.

Master of Manager

Vysoké vzdělávání, určené výhradně pro Manager of Manager (MoM) za účelem zvýšení strategické vize a obchodní bystrosti.

Aktivita pro rozvoj

Podporujeme vytváření cesty odborného růstu jako konstantního stimulu pro dosažení nových cílů, s uvědoměním si vlastních schopností.

Fidia Coaching Plus

 

 

Služba, kterou poskytujeme všem osobám za účelem podpory na vlastní cestě rozvoje a při dosahování svých cílů.

Development Center

 

 

Dílna zkušeností, jejíž prostřednictvím mají osoby možnost porovnávat se sami se sebou a odhalovat tak kompetence a schopnosti.

NAŠE KULTURA

Naše hodnoty, kompetence a zásady každý den formují naši firemní identitu. Jsou zaměřeny na dosahování a zachovávání osobní pohody všech lidí – jak našich pracovníků, tak těch, kdo s námi přicházejí do kontaktu.

ZJISTĚTE VÍCE

Naším cílem je vytvoření a sdílení nového participačního modelu vedení, který valorizuje kompetence každého.

Gianluca

Magnani

Global People & Culture Officer

Cesta, která nám umožní najít se ve sdílené, pevné a koherentní kultuře, schopné živit naši ambici růstu.

Carlo

Pizzocaro

President and CEO

Chcete s námi pracovat?

Staňte se součástí naší skupiny a vytvořte svoji novou cestu odborného růstu spolu se společností Fidia.

OBJEVTE OTEVŘENÉ POZICE