Skip to content
back
back
back
back
back

Snažíme se zlepšovat kvalitu lidského života

Na co jsme hrdí

Přispíváme ke zlepšení kvality života lidí, kteří se chtějí nadále věnovat svým zájmům.

Jako společnost se neustále rozvíjíme

Stále si stanovujeme nové cíle. Zkoumáme a vyvíjíme nové produkty, abychom díky našim zaměstnancům a novým nápadům plně dostáli zvýšeným nárokům v oblasti zdraví a osobní pohody.

Luca

V.

Direct Sourcing Manager

Jsem v kontaktu s téměř všemi odděleními společnosti, takže mám široký přehled o pracovních procesech, které ovlivňují mou oblast práce. Pomáhá mi to porozumět tomu, jak moje pracovní činnost zapadá do společnosti, která se vždy snaží o co nejvyšší konkurenceschopnost.

Daniela

F.

Deputy QPPV

Ve společnosti Fidia cítíme podporu, která nám dává sílu chopit se nových výzev a dále se rozvíjet. Naše práce je inspirující a každý den přináší nové úkoly i úspěchy.

NAŠE KULTURA

Naše hodnoty, kompetence a zásady každý den formují naši firemní identitu. Jsou zaměřeny na dosahování a zachovávání osobní pohody všech lidí – jak našich pracovníků, tak těch, kdo s námi přicházejí do kontaktu.

ZJISTĚTE VÍCE

Vývoj k rozkvětu

Jsme pevně přesvědčeni, že společnost Fidia dosahuje svého rozvoje skrze individuální růst.
Denně se věnujeme projektům, úkolům, osobnímu rozvoji a neustále se zdokonalujeme prostřednictvím průběžného školení, abychom posílili naše specifické dovednosti.

Skupina se silnou mezinárodní působností

Jsme dynamickou společností. Posunujeme své hranice a nacházíme nové cesty na mezinárodní trhy, uvádíme na ně nové výrobky a experimentujeme s novými přístupy.

ZJISTĚTE VÍCE

Diverzifikace našich odborných znalostí

Giada

G.

Communication Expert

Naše firma její identita vyžadují komunikační operace, které umožňují po celém světě sdílet naše hodnoty, úspěchy a firemní projekty, a to vše díky týmu, který nám denně pomáhá uplatňovat naše nové nápady.

Proč pracovat s námi?

Společnost Fidia je silnou a robustní společností, která nabízí příležitosti k růstu a úspěchu.

Jaromir

G.

Medical Representative

Každý zde dostává příležitost se vyjádřit: může tak přicházet s podněty, které přinesou něco pozitivního a užitečného. A to vždy vítáme a velmi oceňujeme.

Corinna

D.L.

QA CMO Vaccines Manager

Můj nadřízený mě hodně podporuje a vedoucí jsou vždy přátelští a vítají nápady obchodního týmu.
Vidím, jaký dopad má moje práce na národní úrovni.

Barbara

M.

Medical Representative

Mladým, talentovaným aspirantům radím začít pracovat ve společnosti Fidia, protože je to společnost, která má vše: výrobu, administrativní podporu, výzkum, regulační a právní záložitosti, marketing a obchod na národních i mezinárodních trzích.

Adriana

C.

Accounting Senior Specialist

Kompletní dodavatelský řetězec

Pozorně sledujeme všechny fáze naší výroby od výzkumu a vývoje přes výchozí materiály až po balení, abychom lékařům, lékárníkům a pacientům poskytovali inovativní a bezpečné produkty.

ZJISTĚTE VÍCE

Rosteme společně

Přejeme si vytvářet kooperativní pracovní prostředí orientované na cíle, které podporuje rozvoj našich lidí, a snažíme se toho dosahovat každý den.