Skip to content
back
back
back
back
back

Výzkum a vývoj

Náš výzkumný tým pracuje na více než 50 projektech, zahrnujících nejen kyselinu hyaluronovou, což vyžaduje neustálý dialog mezi různými odděleními: fáze preklinického a klinického výzkumu, vývoj produktů, farmakovigilance, regulační záležitosti a marketing.

Realizovali jsme řadu předklinických a klinických studií ve spolupráci s prestižními mezinárodními výzkumnými centry.

Náš vědecký přístup nás také vede k tomu, abychom i ke zdravotnickým prostředkům přistupovali jako k léčivým přípravkům – v tomto ohledu jsme průkopníky a v současné době k tomu směřují i všechny regulační orgány.

Máme rozsáhlé portfolio patentů po celém světě – přibližně 1.400z nichž více než 1.200 se týká kyseliny hyaluronové s různými molekulovými hmotnostmi, průmyslovými procesy, farmaceutickými formami, složeními a aplikacemi.

Naše nejdůležitější patenty
Společnost Fidia si zprvu podala žádosti o uznání patentů v Itálii a následně po celém světě, aby pro své produkty, procesy a terapeutické postupy získala mezinárodní ochranu.
Postupně jsme podávali žádosti o uznání patentů nejen na ochranu nových produktů nebo nových terapeutických aplikací, ale také abychom v souladu se zájmy společnosti zajistili ochranu duševního vlastnictví procesů výroby a čištění HA z různých zdrojů.

Náš závazek v oblasti výzkumu a vývoje znamená, že každý den můžeme obohatit celou škálu našich terapeutik o nová řešení.

Testujeme nový produkt obsahující HA a léčivou látku pro léčbu akutní bolesti.

Jde o inovativní přípravek obsahující kyselinu hyaluronovou a přírodní polymery pro léčbu komplexních (nebo exsudativních) ran v nekonvenční formulaci.

U pacientů s Dupuytrenovou kontrakturou monitorujeme bezpečnost a účinnost léčby na bázi enzymů.

Probíhá klinická studie na ověření vlastností a bezpečnosti kombinace sloučenin pro léčbu kožních lézí s rizikem bakteriální infekce.

Hodnotíme účinnost a bezpečnost injekce na bázi kyseliny hyaluronové u lidí ve srovnání s konkurenčním přípravkem, který je již schválen a který prokázal svou účinnost při snižování příznaků bolesti kolene u pacientů s osteoartrózou.

Probíhá proces ověřování účinnosti, snášenlivosti a bezpečnosti léčby karcinomu močového měchýře in situ pomocí nového léku získaného z chemické konjugace onkologického léku a kyseliny hyaluronové.

Naši partneři

Spolupracujeme s předními výzkumnými centry v Evropě i USA a špičkovými italskými univerzitami.

Práce ve společnosti Fidia

Soustavně si klademe nové cíle. S naším výzkumem a produkty na bázi kyseliny hyaluronové jsme schopni pomoci mnoha pacientům po celém světě.

Nicola

G.

Head of Corporate Clinical and Preclinical Development

„​Nové výzvy mně a mým kolegům umožňují učit se stále něco nového.“

Irene

B.

Clinical PM Coordinator

„Je velice podnětné, když můžeme s kolegy pracovat na důležitých projektech, a je mi potěšením přispívat k vývoji inovativních, účinných a bezpečných terapeutických řešení pro pacienty.“
ZJISTĚTE VÍCE