Skip to content
back
back
back
back
back

Kyselina hyaluronová

Náš výzkum a inovace se věnuje oblasti regenerační síly kyseliny hyaluronové. Studujeme účinky kyseliny hyaluronové na tělo a snažíme se ji dodat tam, kde je potřeba.
Co to znamená?
Kyselina hyaluronová je endogenní molekula, která se nachází v mnoha organismech a je považována velmi důležitou pro vývoj živočišných druhů.
Odkud pochází?
Po mnoho let byl tento polysacharid získáván extrakčními procesy z tkáně živočišného původu. V poslední době byly bakterie z rodu Streptococcus equi díky výzkumu prováděnému v našich laboratořích „vyškoleny“, aby procesem fermentace produkovaly kyselinu hyaluronovou vysoké kvality vyhovující normám pro medicínské využití.

Pokračujeme v inovacích molekuly kyseliny hyaluronové a postupně se etablujeme v oblasti regenerativní medicíny.

LET VÝZKUMU A VÝVOJE
KYSELINY HYALURONOVÉ
+60
KLINICKÉ STUDIE KYSELINY
HYALURONOVÉ
+310
PATENTY NA KYSELINU
HYALURONOVOU
+1200

Náš výzkum pokračuje…

Zjistěte více o našich nejdůležitějších technologiích.

Přejít na výzkum a vývoj

Naše kyselina hyaluronová

Jsme schopni produkovat frakce kyseliny hyaluronové s různou molekulovou hmotností, z nichž každá má jedinečné chemické/fyzikální vlastnosti a širokou škálu použití ve zdravotnictví – od hojení ran až po použití v intraartikulární terapii.

Modifikace nativního polymeru

Díky své vysoké biokompatibilitě je kyselina hyaluronová (HA) jedním z nejlepších přírodních polymerů použitelných jako výchozí materiál pro řadu biomedicínských aplikací – od tkáňového inženýrství až po systém podávání léčiv. V průběhu let byly zkoumány různé modifikace nativního polymeru, aby získal větší mechanickou a chemickou odolnost, příp. aby byl využit jako nosič účinných látek.

A

Obecně je nejčastější modifikací přeměna viskózního roztoku HA na gel zasíťováním.

B

Druhou modifikací je vazba molekul (např. léků) na polymer. V tomto případě není cílem zlepšit mechanické vlastnosti, ale použít HA jako nosič pro podání léčiva.

C

Třetí modifikací je vytvoření biomateriálů prostřednictvím vazby HA na jiné přírodní nebo syntetické polymery za účelem získání nového materiálu s odlišnými mechanickými či fyziologickými vlastnostmi.

Naše technologie

První lineární amidový derivát kyseliny hyaluronové s delším rezidenčním časem a významnými reologickými vlastnostmi.

Automatické zasíťování lineárního polymeru bez distančního řetezce (spaceru) mezi polymerovými řetězci.

První zasíťování, které zahrnuje jak éterové, tak esterové vazby.

První lineární esterifikace nativního polymeru.

Některé z našich současných projektů

Studujeme různé možnosti aplikace kyseliny hyaluronové a vyvíjíme projekty ve spolupráci s mezinárodními centry excelence, což umožňuje přinášet inovativní řešení lékařům a pacientům.

Inovativní přístup k terapii osteoartrózy, kombinující lubrikaci kloubu s kontrolovaným uvolňováním účinné látky.

Vyvíjíme nový přípravek obsahující kyselinu hyaluronovou a účinnou látku pro léčbu akutní bolesti.

Onkologické léčivo, které je navázáno na kyselinu hyaluronovou se aplikuje do místa svého účinku, díky tomu je účinná látka více kompatibilní s organismem a efektivněji zasahuje rakovinné buňky.

Pracujeme na rozšíření použití kyseliny hyaluronové na nové oftalmologické aplikace.

Pracujeme na nových injekčních přípravcích, které mají zvýšit účinek kyseliny hyaluronové po jejím podání do dermis.

Aplikace naší kyseliny hyaluronové

Joint Care

Skin Care

Eye Care

Regenerative Care