Skip to content
back
back
back
back
back

Farmakovigilance

Co je to farmakovigilance?

Farmakovigilance je soubor aktivit, které mají za cíl nepřetržitě vyhodnocovat všechny informace týkající se bezpečnosti humánních i veterinárních léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a všech produktů, s kterými firma Fidia obchoduje.
V souladu s touto všeobecnou definicí patří k cílům farmakovigilance firmy Fidia:

  • Předcházet ublížením na zdraví osob (nebo zvířat v případě léků pro veterinární použití), které používají produkty od firmy Fidia;
  • Podporovat bezpečné a účinné použití produktů, především poskytnutím včasných informací o jejich bezpečnosti pacientům, zdravotnickým pracovníkům a obecně veřejnosti.

Farmakovigilance je tedy aktivita, která přispívá k ochraně pacientů a veřejného zdraví. 

Co je to nežádoucí účinek?

Jedná se o škodlivou a nežádoucí reakci na léčivo. Nepříznivé reakce mohou vyplývat z použití produktu v souladu se schválenými podmínkami nebo mimo ně.
Předmětem zájmu farmakovigilance jsou také speciální situace jako profesionální expozice, expozice v těhotenství a v období kojení, chybějící terapeutická účinnost, předávkování, použití léku způsobem, který není v souladu se souhrnem údajů o přípravku, tzv. „off-label use“, zneužití, nesprávné použití a terapeutická chyba, padělané výrobky, použití pro pediatrickou a geriatrickou populaci.
Podezřelý nepříznivý účinek může být oznámen také po požití přípravků s obsahem léčivých bylin a doplňků stravy, zdravotnických prostředků, léků pro veterinární použití nebo kosmetiku.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku, je důležité, protože umožňuje nepřetržité monitorování poměru přínos/riziko daného léčiva. Každá země má vlastní zákony, které upravují hlášenínepříznivých účinků. Pokud zaznamenáte jakékoliv nežádoucí reakce na některý z našich produktů , doporučujeme vám obrátit se na místního zdravotnického pracovníka, se kterým jste v kontaktu a dodržet správný postup hlášení. Pokud si dále přejete oznámit uvedené nepříznivé účinky našich produktů přímo firmě Fidia, prosíme vás o vyplnění formuláře ve spodní částis stránky.