Skip to content
back
back
back
back
back

NAŠE POSLÁNÍ

Nalézat řešení zaměřená na zlepšení kvality lidského života. Tohoto cíle dosahujeme ve více než sto zemích světa pomocí kyseliny hyaluronové a její regenerativní síly.

Kyselina hyaluronová

Náš záměr zkoumat pozoruhodné vlastnosti kyseliny hyaluronové vznikl na konci 50. let 20. století a pokračuje až do současnosti.

Naše zaměření

Joint Care

Skin Care

Eye Care

Finanční výsledky

Media Gallery
ZJISTĚTE VÍCE

Zdraví, bezpečnost a životní prostředí

 

Naším cílem je neustále prostřednictvím prevence a hodnocení rizik zlepšovat bezpečnost a zdraví našich zaměstnanců, kdy eliminujeme nebo snižujeme riziko možné újmy, a chránit životní prostředí.

Námi prosazovaná firemní kultura je založena na zdraví a bezpečnosti pracovníků, ochraně půdy a životního prostředí a důležitosti dodržování předpisů. Vždy chceme jít ostatním příkladem a systematicky kontrolujeme všechny významné aspekty.

Zapojujeme a motivujeme své kolegy a zvyšujeme povědomí prostřednictvím vhodných specifických vzdělávacích, instruktážních a školicích aktivit.

Dodržujeme program „odpovědné péče“ (Responsible Care) na podporu udržitelného rozvoje globálního chemického průmyslu a usilovně pracujeme na rozvoji našich obchodních aktivit, přičemž se permanentně zaměřujeme na nepřetržité zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví a životního prostředí.

Kontaktujte nás
ZJISTĚTE JAK