Skip to content
back
back
back
back
back

Skin care

Zabýváme se léčbou akutních a chronických poranění s různým stupněm rizika infekce (od nízkého až po vysoké), až po obnovu ochranné kožní bariéry.

Odhaduje se, že léčba ran představuje téměř 3 % celkových nákladů ve zdravotní péči1
Rána se definuje jako jakékoliv poškození tkáně s porušením anatomické integrity epidermální vrstvy a se ztrátou funkčnosti kůže. Pokud mluvíme o hojení ran, většinou máme na mysli hojení kůže. Proces hojení začíná okamžitě po vzniku poranění epidermální vrstvy a někdy může trvat i několik let. Jedná se o dynamický proces, který v sobě zahrnuje vysoce organizované buněčné, humorální a molekulární mechanismy. Hojení rány se vyznačuje čtyřmi vzájemně se překrývajícími fázemi, a to hemostázou, zánětem, proliferací a remodelací.2 Jakékoliv narušení těchto fází vede k abnormálnímu hojení rány.3

1 Lindholm C, Searle R. Wound management for the 21st century: combining effectiveness and efficiency. Int Wound J. 2016;13 Suppl 2(Suppl 2):5-15.
2Wound Healing And Repair: Overview, Types Of Wound Healing, Categories Of Wound Healing”. Emedicine.Medscape.Com, 2022
3Ozgok Kangal MK, Regan JP. Wound Healing. StatPearls 2021

Prevence infekce je zásadní pro proces hojení.
Infekce je při hojení ran komplikací č. 1. Při poranění získávají mikroorganismy, které jsou obvykle izolovány na povrchu kůže, přístup k hlubším tkáním. Zánět je normální součástí procesu hojení ran a je důležitý pro odstranění kontaminujících mikroorganismů. Pokud však není provedena účinná dekontaminace rány, může se zánětlivá fáze prodloužit. Pokud zánět trvá příliš dlouho, rána se dostává do chronického stavu a její hojení selhává.1 To je důvodem, proč je důležité předcházet infekcím při jakémkoli poranění kůže. Znakem infikované rány je zarudnutí, otok, zvýšená lokální teplota, hnisání, abscesy, nepříjemný zápach, horečka a pomalé hojení. Pokud pacient vykazuje některý z těchto příznaků, doporučuje se konzultace s lékařem, protože rozšíření infekce může způsobit různé komplikace v hojení.2
1 Guo S, Dipietro LA. Factors affecting wound healing. J Dent Res. 2010
2 Wound infection in clinical practice. An international consensus. Int Wound J. 2008

Až 2 miliony osob v celé Evropě žijí s chronickou ranou.1
V USA je chronickými ranami postiženo kolem 6,5 milionů osob.1
Chronická rána je rána, kterou se nepodařilo zahojit v časovém intervalu souvisejícím s chronicitou, která byla určena v rozsahu 4 týdnů až více než 3 měsíců. Na základě kauzální etiologie klasifikuje Wound Healing Society chronické rány do čtyř kategorií: proleženiny, diabetické vředy, vředy venózního původu a vředy arteriálního původu. Traumatické rány, chirurgické řezy a popáleniny se mohou také změnit na chronické rány.2 Chronické rány často maskují komorbidní stav a představují tichou epidemii, postihující velkou část světové populace. Komplikace chronických ran zahrnují infekci, zánět podkoží, infekční venózní ekzém, dále pak sněť, krvácení a amputace dolních končetin. Chronické rány mohou vést k invaliditě a invalidita následně zhoršuje stav rány, což vede k začarovanému kruhu.3
1 Lindholm C, Searle R. Wound management for the 21st century: combining effectiveness and efficiency. Int Wound J. 2016;13 Suppl 2(Suppl 2):5-15.
2Better health channel. Wounds – how to care for them. (https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/wounds-how-to-care-for-them)
3 Järbrink, K., Ni, G., Sönnergren, H. et al. Prevalence and incidence of chronic wounds and related complications: a protocol for a systematic review. Syst Rev 5,2016

CHRONICKÉ RÁNY
3 % z celkových nákladů zdravotního systému
INFEKCE
komplikace hojení ran č.1
ŽIVOT S CHRONICKOU RÁNOU
Až 2 miliony lidí v Evropě
Naše produkty
BIONECT
HYALO4 START
HYALO4 PLUS
HYALO4 SILVERSPRAY
HYALO4 REGEN
HYALO4 SKIN
HYALO4 DRESSING LINE

Naše zaměření

ZJISTĚTE VÍCE

Joint care

Eye Care

ZJISTĚTE VÍCE