Skip to content
back
back
back
back
back

Správa a řízení

Model správy a řízení společnosti Fidia vychází ze zásad transparentnosti informací, spravedlnosti v chování, zodpovědnosti za vlastní jednání a individuální odpovědnosti. Naším cílem je nastavení strukturovaného a organického systému vztahů mezi řídícími orgány a jednotlivými firemními strukturami při plném zohlednění všech zainteresovaných stran.​

Naším cílem je nastavení strukturovaného a organického systému vztahů mezi řídícími orgány a jednotlivými firemními strukturami při plném zohlednění všech zainteresovaných stran.​
Řízení obchodní činnosti společnosti Fidia je silně orientováno na etiku podnikání a zákonné chování, spolupráci, důvěru a sdílenou odpovědnost, jak je také uvedeno ve zde zveřejněných dokumentech.

ETICKÝ KODEX – SKUPINA FIDIA