Skip to content
back
back
back
back
back

Joint care

Již více než 30 let se zabýváme léčbou nemocí pohybového aparátu.

Více než 1,7 miliardy osob na celém světě trpí problémy pohybové soustavy a více než jedna třetina osob v každém věku je postižena těmito problémy v některém období svého života.
Revmatické choroby a choroby pohybového aparátu zahrnují více než 200 různých bolestivých stavů, které nejčastěji postihují klouby, ale také ostatní tkáně, jakož i vnitřní orgány. Obvykle jsou způsobeny problémy imunitního systému, zánětem nebo postupným zhoršením stavu pohybového aparátu. K běžným příznakům patří bolest, otok a ztuhlost, často ve spojení s poškozením kloubu nebo kosti, invaliditou a ztrátou schopnosti pracovat. Některá z těchto onemocnění se objeví náhle a jsou krátkodobá, ale mnohá z nich jsou dlouhodobá a časem se zhoršují. V celosvětovém měřítku k invaliditě nejvíce přispívají revmatická a svalově-kosterní postižení. K dalším důsledkům pro pacienta patří zhoršená kvalita života, která vede k předčasnému odchodu do důchodu, nižší úrovni pohody a snížené schopnosti zapojení se do společnosti.
Zdroj: WHO, Musculoskeletal health 2022

Počet případů osteoartrózy se v roce 2019 celosvětově zvýšil na 527,81 milionů.
Osteoartróza je nejčastější příčinou invalidity starších osob. Osteoartróza (OA) je dlouhodobým chronickým onemocněním, které je charakterizováno zhoršením stavu chrupavky kloubů s následným vzájemným třením kostí, dále ztuhlostí, zhoršenou pohyblivostí a bolestí. Tato nemoc nejčastěji postihuje kolenní klouby, ruce, chodidla a páteř a je relativně běžná v ramenních a kyčelních kloubech. OA souvisí se stárnutím, ale je spojována také s množstvím rizikových faktorů, jako je obezita, nedostatek pohybu, úrazy z povolání a traumata. Cílem léčby osteoartrózy je zmírnit bolest a zlepšit funkci prostřednictvím různých strategií, od fyzikální terapie po používání zdravotnických prostředků a od léků po chirurgické zákroky.
Zdroj: Long et al. Arthritis & Rheumatology, Vol. 74, No. 7, July 2022, DOI 10.1002/art.42089

Až 30 % konzultací ohledně svalově-kosterních obtíží u praktického lékaře se týkají tendinopatií.
Šlachy spojují svaly s kostmi a umožňují pohyb, zatímco jsou vystavovány výraznému pnutí. Nicméně v důsledku chronicky nadměrného používání zatěžujících aktivit může dojít k poškození šlach, které vede k tendinopatiím, charakterizovaným bolestí šlach a zhoršením výkonnosti. ​ Tendinopatie se může vyskytovat v kterékoli šlaše, k nejběžnějším však patří ty v oblasti ramen, loktů, zápěstí, kolen a hlezna. Tendinopatie postihuje především aktivní populaci, sportovce i nesportovce. Tendinopatie může vyžadovat i několikaměsíční léčbu a může způsobovat výrazná omezení každodenního života i pracovních aktivit pacientů. Vyhlídky do budoucna může zlepšit odpočinek a konzervativní nebo chirurgická léčba.
Zdroj: Kelsey Lipman et al.; Drug Design, Development and Therapy 2018

ONEMOCNĚNÍ POHYBOVÉHO
APARÁTU
+1,7 miliardy lidí na celém světě trpí onemocněním pohybového aparátu
OSTEOARTRITIDA
+527 milionů postižených osteoartrózou po celém světě
TENDINOPATIE
30 % konzultací se týká tendinopatií
Naše produkty
HYALGAN
HYALUBRIX
Hyalone
HYMOVIS
Hyalotend

Naše zaměření

Eye Care

Skin Care

Regenerative Care