Skip to content
back
back
back
back
back

Regenerative Care

Od regenerační síly kyseliny hyaluronové k budoucnosti medicíny.

Po desetiletích výzkumu v oblasti kyseliny hyaluronové, která je známá díky svým blahodárným účinkům při stimulaci procesu přirozené opravy a procesů regenerace poškozených tkání, jsme dnes pokročili na poli regenerativní medicíny. Regenerativní medicína nabízí slibnou synergickou roli s kyselinou hyaluronovou díky vývoji nových terapeutických strategií v oblastech, ve kterých pracujeme.

Regenerace zevnitř

Regenerativní medicínu lze definovat jako proces nahrazování nebo „regenerace“ lidských buněk, tkání nebo orgánů za účelem obnovení nebo nastolení normální funkce. Některé přístupy regenerativní medicíny zahrnují například proces využití biologických tkání, které se nacházejí ve vlastním těle pacienta, jako je krev, tuk nebo kůže. Obecně jsou tyto biologické léčebné postupy dobře snášeny, protože minimalizují riziko odmítnutí imunitním systémem pacientů a riziko přenosu infekce.

Krevní plazma bohatá na krevní destičky (PRP) se získává z krve pacienta a obsahuje především krevní destičky a velké množství faktorů růstu a dalších molekul, schopných aktivovat a urychlit opravu tkáně a regeneraci v místě aplikace.1

Kožní mikrografty jsou autologní kožní fragmenty, které umožňují krytí rány s využitím minimálního množství kůže.2 Autologní kožní mikrografty mohou být výchozím signálem pro rychlejší endogenní hojení rány.3

Stromální vaskulární frakce (SVF) je zvláštní část tukové tkáně s vysokým regeneračním potenciálem díky obsahu růstových faktorů a regeneračních buněk. SVF lze získat z vlastní tukové tkáně pacienta ve formě drobných mikrograftů pojivové tkáně, které lze využít pro různé terapeutické aplikace.4

Nanofat je emulze bohatá na regenerační buňky a prekurzory získané z tukové tkáně pomocí speciálního postupu. Nanofat lze vstřikovat tenkou jehlou při běžných aplikacích regenerativní estetické medicíny.5

Koncentrát kostní dřeně (BMC) je heterogenní koncentrát získaný z aspirátu kostní dřeně, bohatý na dospělé kmenové buňky různých linií (mezenchymální, hematopoetické a endoteliální) a růstové faktory z krevních destiček, které se podílejí na přirozeném procesu hojení.6

Naše produkty
HY TISSUE PRP
HY TISSUE MICROGRAFT TECHNOLOGY

Odkazy

1White C, Brahs A, Dorton D, Witfill K. Platelet-Rich Plasma: A Comprehensive Review of Emerging Applications in Medical and Aesthetic Dermatology. J Clin Aesthet Dermatol. 2021;14(11):44-57

2Biswas A, Bharara M, Hurst C, Armstrong DG, Rilo H. The micrograft concept for wound healing: strategies and applications. J Diabetes Sci Technol. 2010 Jul 1;4(4):808-19. doi: 10.1177/193229681000400407. PMID: 20663442; PMCID: PMC2909510.

3Balli M, Vitali F, Janiszewski A, Caluwé E, Cortés-Calabuig A, Carpentier S, Duelen R, Ronzoni F, Marcelis L, Bosisio FM, Bellazzi R, Luttun A, De Angelis MGC, Ceccarelli G, Lluis F, Sampaolesi M. Autologous micrograft accelerates endogenous wound healing response through ERK-induced cell migration. Cell Death Differ. 2020 May;27(5):1520-1538. doi: 10.1038/s41418-019-0433-3. Epub 2019 Oct 25. PMID: 31654035; PMCID: PMC7206041.

4Busato A, De Francesco F, Biswas R, Mannucci S, Conti G, Fracasso G, Conti A, Riccio V, Riccio M, Sbarbati A. Simple and Rapid Non-Enzymatic Procedure Allows the Isolation of Structurally Preserved Connective Tissue Micro-Fragments Enriched with SVF. Cells. 2020 Dec 29;10(1):36. doi: 10.3390/cells10010036. PMID: 33383682; PMCID: PMC7824313.

5Cohen, S. R., S. Hewett, L. Ross, F. Delaunay, A. Goodacre, C. Ramos, T. Leong and A. Saad (2017). “Regenerative Cells For Facial Surgery: Biofilling and Biocontouring”. Aesthet Surg J 37(suppl_3): S16-S32.

6Centeno CJ, Al-Sayegh H, Bashir J, Goodyear S, Freeman MD. A dose response analysis of a specific bone marrow concentrate treatment protocol for knee osteoarthritis. BMC Musculoskelet Disord. 2015 Sep 18;16:258. doi: 10.1186/s12891-015-0714-z. PMID: 26385099; PMCID: PMC4575428.

Související oblasti

Joint Care

Skin Care