Skip to content
back
back
back
back
back

Fidia Farmaceutici – rok 2022 byl ve znamení růstu o 11 %: obrat tvořil 412 milionů €​

Společnost
05/06/2023

Společnost Fidia Farmaceutici uzavřela účetní období 2022 v kladných číslech s obratem 412 milionů eur a potvrzuje dvouciferný trend růstu (+11 % ve srovnání s rokem 2021) pro národní i pro mezinárodní trh, s čistým ziskem z prodeje výrobků a služeb rovnajícím se 404,3 milionů eur.  

Itálie potvrdila své postavení na trhu s 52 % registrovaného obratu, s růstem 12,6 % a s výsledky převyšujícími výsledky referenčních trhů –  etické léky, volně prodejné léky (OTC/SOP), doplňky stravy a zdravotnické prostředky. Konsolidované je vedoucí postavení na trhu kyseliny hyaluronové pro osteoartikulární infiltrace (více než 24 milionů eur).   

Také v zahraničí je růst dvouciferný (+12,4 % s obratem rovnajícím se 193,6 milionů), tvořený  především zeměmi oblasti MENA (oblast Blízkého východu a severní Afriky) (+18,5 % ve srovnání s rokem 2021), díky obchodnímu modelu, který integruje přímou přítomnost na hlavních trzích s partnerstvím prostřednictvím distributorů. Následují evropské země (+16,7 %) a americká pobočka, která samotná zaregistrovala nárůst obratu o 9 %. 

Konsolidovaný zisk před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) se zvýšil o 2,1 % ve srovnání s rokem 2021 a dosáhl hodnoty 77,1 milionů euro, rovnající se 19 % provozních příjmů; jedná se o důležitý výsledek dosažený navzdory negativnímu dopadu větších nákladů na technické vybavení, těžkostem při získávání materiálů pro výrobu a efektu souvisejícímu s rozšířením předpisu o vrácení peněz pro zdravotnické prostředky.  

Provozní zisk byl přibližně 51,7 milionů eur, představující pokles o 4 % v důsledku větších odpisů zaúčtovaných v roce 2022 v souvislosti s důležitou akvizicí aktiv (provedena v červnu 2021) tvořenou výrobky s obsahem kortikosteroidů. Čistý zisk se potvrdil na hodnotě 37,8 milionů eur.  

Mezi terapeutickými oblastmi se potvrdil pozitivní vývoj  oblasti Joint Care (+5,6 %) a výrazné zrychlení prokázaly oblasti Eye Care (+14 %) a portfolio kortikosteroidních produktů (+19,9 %), jako výsledek operací/dohod/fúzí a akvizic (M&A) posledních let.  

„Jsme podnik, který prokázal, že dokáže růst na světové úrovni navzdory kritickým momentům a zpomalením v zásobování a ve výrobě, souvisejícím s obdobím po pandemii a s konfliktem na Ukrajině“, podotkl Carlo Pizzocaro, jednatel a prezident společnosti Fidia Farmaceutici. „K pozitivním výsledkům zcela jistě přispěly některé význačné operace, od uvedení linie estetické medicíny na trh ve Španělsku přes dokončení akvizice obchodního startupu v Polsku, pátém největším farmaceutickém trhu v Evropě, po obchodní dohodu s důležitým brazilským distributorem, která povede k obchodování s první skupinou našich výrobků v zemi, která představuje největší farmaceutický trh Latinské Ameriky.“  

 S 26 miliony investic (rovnajícími se 6,5 % obratu) v průběhu roku 2022, které představují nárůst o 15 % ve srovnání s předcházejícím rokem, Fidia také prokázala výraznou podporu výzkumu ve všech jeho oblastech (objev, preklinický vývoj, vývoj složení a klinický výzkum).   

 Z mnoha probíhajících projektů výzkumu a vývoje (R&S) je třeba zejména zdůraznit Oncofid-P, terapii karcinomu močového měchýře a mezoteliomukolagenázu pro léčbu Dupuytrenovy kontraktury a Peyronieho nemoci a nově vyvíjenou molekulu pro léčbu revmatoidní artritidy a osteoartritidy.  

Fidia zaměstnávala k 31. prosinci 2022 na globální úrovni 1 446 pracovníků (+235 pracovníků ve srovnání s rokem 2021), s vyváženým poměrem muži-ženy (52–48 %). Nové přijímání zaměstnanců se týkalo především Itálie, kde má Fidia své ústředí, výrobní závody (Abano Terme, Paderno Dugnano a Monte Giberto) a výzkumná střediska (Abano Terme a Noto). 

tag