Skip to content
back
back
back
back
back

Fidia Farmaceutici uzavírá definitivní dohodu pro svoji celkově nejdůležitější akvizici a potvrzuje trend dvoumístného růstu v roce 2023 

Společnost
04/06/2024
  • Společnost Fidia uzavřela dohodu o akvizici portfolia etických léčivých přípravků s vysokou terapeutickou hodnotou, především v gynekologické oblasti, od globální farmaceutické společnosti Sanofi. 
  • Jedná se o šest značek (antiinfektiva, antimykotika, ovariální stimulancia a antigonadotropika) distribuovaných ve více než 50 zemích, především v Africe a na Blízkém východě 
  • Většina přípravků získaného portfolia je klasifikována jako léčiva významného terapeutického zájmu (MITM) a/nebo se nachází v seznamu základních léčiv WHO 
  • Tato dohoda je třetí operací prvních měsíců roku 2024 po akvizici oftalmologického podnikání společnosti Sanifarma a po nedávné obchodní dohodě s nadnárodní společností Novartis o distribuci šesti oftalmologických léčivých přípravků pro léčbu zeleného zákalu (glaukomu) 
  • Tyto operace jsou součástí dvouciferného trendu organického růstu, doloženého nedávno zveřejněnou účetní závěrkou společnosti za rok 2023, která se znovu prokazuje jako pozitivní, s obratem rovnajícím se 463,5 milionů eur (+12,5 % ve srovnání s rokem 2022) 

  

Společnost Fidia zahajuje druhé čtvrtletí roku 2024 dohodou o nové významné strategické akvizici od společnosti Sanofi, která posiluje mezinárodní přítomnost společnosti především v oblasti gynekologie, a rozhodujícím způsobem urychluje již probíhající proces internacionalizace 

 

Akvizice se týká především gynekologických léčivých přípravků s vysokou terapeutickou hodnotou, včetně metronidazolu, účinné látky pro léčbu amébózy, giardiózy, bakteriální vaginitidy a pooperačních infekcí, ale také klomifenu, ovariálního stimulancia, klasifikovaných jako léky významného terapeutického zájmu (MITM) a/nebo součást seznamu léků Světové zdravotnické organizace (WHO). 

 

 

Značky, které jsou předmětem akvizice, jsou distribuovány ve více než 50 zemích, přičemž některé z nich jsou již spravovány pobočkami nebo distributory (například Egypt, Turecko, Saúdská Arábie, Maroko a Francie), ale patří sem také další země, do kterých Fidia vstupuje poprvé, především v subsaharské Africe.  

 

Distribuce přípravků v portfoliu je diverzifikována do čtyř regionů, přičemž nichž 70 % je koncentrováno mezi Afrikou a Blízký východ, strategickými geografickými oblastmi vzhledem k jejich dlouhodobému demografickému růstu, který se v letech 2022-2028 očekává ve výši +2,4 %, resp. +1,6 % ročně. 

 

Uzavření transakce má proběhnout ve druhé polovině roku 2024, pokud budou obdržena povolení regulačních orgánů. 

 

Tato dohoda představuje třetí operaci farmaceutické skupiny v prvních měsících roku 2024, po akvizici oftalmologického businessu společnosti Sanifarma a po nedávné obchodní dohodě s nadnárodní společností Novartis o distribuci 6 oftalmologických léčivých přípravků pro léčbu glaukomu. Pro společnost se jedná o nejvýznamnější akvizici posledních let, plně financovanou z vlastních zdrojů společnosti Fidia. Tato akvizice zapadá do expanzní strategie prostřednictvím průniku na nové trhy a rozšiřování portfolia klíčových výrobků. Kromě toho, že představuje obohacení produktového portfolia a posílení mezinárodní přítomnosti, bude tato transakce představovat pro společnost Fidia druhou akvizici od Sanofi, a to po nákupu integrovaného portfolia protizánětlivých léčivých přípravků společností Fidia  v roce 2021, , což je krok, který přispěl k dvoucifernému trendu společnosti Fidia v době globálního zdravotního nouzového stavu. 

 

Stejný trend byl zachován také v účetním období 2023 (+12,5 % ve srovnání s rokem 2022 při aktuálních kurzech, + 13 % při konstantních kurzech) pro národní i mezinárodní trh, s obratem ve výši 463,5 milionů eur. 

 

Hlavním trhem zůstala Itálie s 51,7 % zaznamenaného obratu. Zde společnost zaznamenala růst  o 11,4 %, s výsledky výrazně převyšujícími výsledky referenčních trhů (etické léky, volně prodejné léky (OTC/SOP), doplňky stravy, zdravotnické prostředky) a upevnila si tak  vedoucího postavení na trhu s kyselinou hyaluronovou pro osteoartikulární infiltrace (více než 42 milionů eur)   

a v oblasti oftalmologie. 

 

Pozitivních výsledků bylo dosaženo také v zahraničí, kde Fidia upevnila trend dvouciferného růstu (+13,3 % s obratem přes 219 milionů eur) dceřiných společností i distributorů tvořených třetími osobami, navzdory některým kritickým logistickým problémům, které zasáhly hlavní trhy.  

Růst je veden velmi pozitivním výkonem prodeje výrobků v oblasti MENA (+37 %), v Evropě (+12 %) a na nově vznikajících trzích.  

 

Konsolidovaná EBITDA vzrostla o 17,2 % oproti roku 2022, a dosáhla 90,4 milionů eur, což představuje 19,5 % provozních příjmů. Provozní výsledek hospodaření byl přibližně 66,4 milionů eur, s nárůstem o 28,6 %. Čistý zisk činil 45,2 milionů eur. 

 

Rok 2023 byl mimořádně pozitivní, i když byl charakterizován kolísavým průběhem prodeje – uvedl Carlo Pizzocaro, CEO a prezident společnosti Fidia Farmaceutici I když byl ekonomický kontext vysoce nestabilní z důvodu geopolitických krizí, společnost pokračovala v uplatňování své rozvojové strategie a paralelně působila na diverzifikaci portfolia, internacionalizaci a internalizaci části výroby s cílem zvýšit marži z prodeje průmyslově zpracovaných hotových výrobků. Právě uzavřená dohoda se skupinou Sanofi dokládá vynikající kondici společnostia na náš zájem růst navzdory ekonomickým nejistotám. Akvizice posílí naši přítomnost v zemích, ve kterých jsme již přítomni, s průnikem na nové a nově vznikající trhy.”  

S přibližně 6 % obratu investovaného v průběhu roku 2023 Fidia podporuje několik výzkumných a vývojových projektůve výzkumných centrech Abano Terme (PD) a Noto (SR), napříč všemi terapeutickými oblastmi, v nichž společnost aktuálně působí, a to v oblastech výzkumu, předklinického vývoje, vývoje složení a klinického výzkumu. 

Mezi četnými projekty pokračuje vývoj léku Oncofid-P pro terapii karcinomu močového měchýře a mezoteliomu (pro který společnost získala od Evropské lékové agentury status Orphan Drug Designation) a Kolagenázy pro léčbu Dupuytrenovy kontraktury a Peyronieho choroby.  

tag