Skip to content
back
back
back
back
back

Fidia získává Certifikaci pro rovnost žen a mužů v Itálii

Společnost
03/04/2024

Důležité uznání, které zvýrazňuje hodnotu cesty, kterou podnik ušel na podporu začlenění, rovnosti a rozmanitosti.

Fidia Farmaceutici je první středně velkou italskou nadnárodní farmaceutickou společností středních rozměrů, která získala Národní certifikaci pro rovnost žen a mužů. Jedná se o milník, který potvrzuje úsilí benátského podniku při podpoře pracovního prostředí schopného valorizovat ve stejné míře kompetence všech svých spolupracovníků.

Certifikát – vydaný orgánem Accredia podle normy UNI-PDR 125:2022 – totiž potvrzuje, že společnost Fidia přijala firemní zásady a postupy zaměřené na zajištění rovného zacházení a rovných příležitostí pro muže i ženy, počínaje výběrem zaměstnanců, přes vzdělávání až po odměňování a odborný rozvoj. Tedy v souladu se směřováním Národního plánu obnovy a odolnosti („PNRR“), který definuje rovnost žen a mužů jako jednu z hlavních priorit na téma sociálního začlenění.

V podniku Fidia jsou rovné příležitosti a začleňování konkrétní realitou, o které svědčí čísla: z více než 1 600 spolupracovníků na globální úrovni je 49,5 % žen v průměrném věku 42 let, což je více než 37 % při zohlednění vrcholného managementu evropských poboček.

Složení zaměstnanců je pouze jedním z prvků, které odrážejí širší závazek při zavádění politik v oblasti lidských zdrojů a sociální zabezpečení, jejichž cílem je zajistit, kromě jiného, také genderovou vyváženost. Patří k nim zavedení postupu pro rovnost v odměňování, řada zásad na podporu práce z domova, práce na částečný úvazek a rodičovství.

V synergii s inovacemi firemních zásad probíhají také cesty nepřetržitého vzdělávání, které jsou určeny pro všechny zaměstnance, které přesahují rámec rovnosti žen a mužů a vyúsťují do širší oblasti sociální spravedlnostia valorizace rozdílů. Konkrétním příkladem je Diversity Equity & Inclusion week, který se konal na začátku března, a jehož součástí byla řada setkání věnovaných diverzitě ve všech jejích formách a který byl zaměřen na potlačení všech stereotypů.

„Věříme, že každá osoba má podstatnou roli při budování inkluzivního pracovního prostředí, ve kterém je každý rozdíl oceňován a považován za obohacení a akcelerátor růstu. A proto jsme hrdí, že jsme získali tento certifikát, který je uznáním naší dosavadní práce; jsme si však také vědomi toho, že se nejedná o dosažení cíle, ale jen o jeden krok na a trase, na níž budeme i nadále investovat do lidí“ – prohlásil Carlo Pizzocaro, prezident a CEO podniku Fidia Farmaceutici.

„Přetváříme naši firemní kulturu nejenom postavením zaměstnanců do centra našich zájmů, ale také jejich osobním zapojením, abychom vytvořili pracovního prostředí, ve kterém jsou hodnoty a chování sdíleny všemi a ne nařízeny z vrchu. Zásady, které zavádíme, jsou tedy přímým důsledkem tohoto projektu, ale představují pouze dílek ve skládance mnohem rozsáhlejší změny přístupu” – uzavírá Gianluca Magnani, Global People&Culture Officer ve Fidia Farmaceutici.

tag