Působíme jako zástupce mnoha významných zahraničních farmaceutických firem

Historie

V roce 1991 byla založena společnost Glynn Brothers Chemicals Prague, spol. s r. o., jako nezávislá farmaceutická firma poskytující registrační, marketingový a prodejní servis středně velkým farmaceutickým společnostem. V květnu 2016 se stala součástí nadnárodní farmaceutické skupiny Fidia group a proces integrace byl zakončen v březnu 2020 přejmenováním společnosti na Fidia Pharma CZ s.r.o.

Současnost

Zaměřujeme se na oblast zdravotnictví a farmacie. Zastupujeme řadu významných zahraničních farmaceutických firem, kterým nabízíme služby v oblasti registrace, marketingu a distribuce léčiv a zdravotnických prostředků. Naše špičkové produkty dodáváme do distribuční sítě tak, aby byly k dispozici všem, kteří je potřebují.

Naše mateřská společnost Fidia farmaceutici byla založena v roce 1946 v Boloni a v roce 1959 přesídlila do Abano Terme. Jméno FIDIA je zkratka pocházející z Farmaceutici Italiani Derivati Industriali Affini.

Od roku 1960 se zaměřuje na vývoj a výrobu vysoce kvalitní kyseliny hyaluronové a její deriváty. Výsledkem dlouhodobého výzkumu je přední postavení společnosti FIDIA v oboru intraartikulární léčby osteoartrózy a hojení ran. Celosvětově bylo provedeno více než 300 mezinárodních klinických studií o účinnosti kyseliny hyaluronové do nichž se zapojilo přes 25 000 pacientů.

Naše první intraartikulární injekce s kyselinou hyaluronovou byla aplikována v roce 1987. Od této doby bylo ošetřeno více než 20 milionů pacientů s osteoartrózou. 
Díky dlouhodobému výzkumu a zkušenostem s výrobou kyseliny hyaluronové společnost rozšířila své portfolio o další obory, jako jsou urogynekologie, estetická medicína, oftalmologie nebo dermatologie.

V poslední době vstoupila Fidia do sektoru regenerativní medicíny s inovativními technologiemi, které umožňují lékařům a specialistům nabídnout optimální léčebný postup zaměřený na individuální potřeby pacienta.

Klíčové oblasti působení

Dodáváme na trh vysoce kvalitní zdravotnické prostředky a léčivé přípravky zejména pro ortopedii, oftalmologii, rehabilitaci a hojení ran. Mezi naše největší obchodní partnery patří společnosti DJO Global (USA), Procter and Gamble (USA), Lohmann and Rausher (AT), EUSA (UK), SERB (UK), Kinetec (FR) a další.

Naše produkty

Fidia dodržuje program „Responsible Care“, dobrovolný program světového chemického průmyslu, jehož prostřednictvím se národní federace jménem podniků zavazují k neustálému zlepšování svých produktů, procesů a chování v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí.

Hodnoty, na kterých stavíme

Jsou naší prioritou a klíčem k úspěchu u našich zákazníků a partnerů. Neustálé hledání nových možností léčby cítíme jako závazek vůči pacientům, lékařům a zdravotnickým pracovníkům.

Je monitorována v každé fázi výrobního procesu: od API (aktivní farmaceutická složka) až ke konečnému produktu. Systém řízení kvality zaručuje vysokou bezpečnost, kvalitu a účinnost v souladu s nejvyššími standarty pro farmaceutickou výrobu.

Je udržována specializovanými, vysoce kvalitními produkty, vlastním know-how a výrobními technologiemi, které společnosti Fidia umožňují úspěšně identifikovat příležitosti na globálních trzích a reagovat na nové prostředí zdravotní péče.

Umožňuje společnosti Fidia rozšířit svůj globální dosah a úspěšně distribuovat své produkty po celém světě prostřednictvím zavedené sítě partnerů působících ve farmaceutickém a biomedicínském sektoru, a to jak v globálním, tak v lokálním měřítku.