ACTICOAT Flex 3 a Flex 7

Flexibilné polyesterové krytie s nanokryštalickým striebrom

Acticoat Flex

Antimikrobiálne bariérové krytie ACTICOAT Flex 3 a ACTICOAT Flex 7 pozostáva z flexibilnej, slabo priľnavej polyesterovej vrstvy potiahnutej nanokryštalickým striebrom.

Krytie je vysoko prispôsobivé, kopíruje kontúry tela a udržuje kontakt s povrchom rany. Krytie je slabo andherentné, čo pomáha minimalizovať traumu rany pri výmene krytia.

Nanokryštalické striebro poskytuje účinnú antimikrobiálnu bariéru proti mikrobiálnej kontaminácii, ktorá chráni ranu pred invazívnymi patogénnymi mikroorganizmami, čím napomáha rýchlejšiemu hojeniu. Nanokryštalické striebro je tiež účinné proti mikroorganizmom prítomným v rane.

Rýchly baktericídny účinok už za 30 minút na zlepšenie doby hojenia5,8
Všetky príznaky a symptómy infekcie sa eliminujú u 60 % rán do 2 týždňov.18

Širokospektrálna účinnosť 

Účinné proti viac ako 150 patogénom, vrátane gram-pozitívnych baktérií, gram-negatívnych baktérií, kvasinkových a hubovitých patogénov, MRSA, VRE v ranách (in vitro). 5,6,11,16

Rýchlejšia redukcia klinických príznakov infekcie a minimalizácia progresu infekcie rany prostredníctvom profylaktickej alebo včasnej aplikácie¹⁷

ACTICOAT sa ukázal ako klinicky účinný pri prevencii šírenia lokalizovaných a systémových infekcií v kriticky kolonizovaných ranách, skracuje čas ošetrovania a zlepšuje kvalitu života pacienta.

Redukujte počet preväzov

Až 50 % úspora nákladov na jednu ranu v porovnaní s alternatívnymi krytiami, čím sa dosiahnu lepšie výsledky pre vašich pacientov¹⁹.

Jednoduchá aplikácia a odstránenie. Možnosť strihať na požadovaný tvar.

Mgr. Adriana Kusá

icon location Bratislava, západné Slovensko

Mgr. Renáta Duňáková

icon location Východné Slovensko

 

Indikácie:

povrchové, hlboké, akútne, chronické, infikované, kontaminované, povlečené rany ako dekubity, diabetické defekty, venózne vredy, popáleniny, chirurgické a traumatické rany.

Krytie je možné použiť v kombinácii s kompresívnou terapiou, podtlakovou terapiou, hydrogélmi a je nutné jeho sekundárne prekrytie.

Výmena krytia v závislosti od množstva prítomného exsudátu a stavu rany. Krytie môžete ponechať na rane 3 dni ACTICOAT Flex 3 a 7 dní ACTICOAT Flex 7.