DURAFIBER  Ag

Absorpčné, gélujúce vláknité krytie so striebrom

DURAFIBER Ag

Durafiber Ag je absorpčné, netkané, antimikrobiálne krytie obsahujúce striebro, zložené z celulózových etylsulfonátových vlákien.

Iónové striebro v krytí poskytuje antimikrobiálnu ochranu proti širokému spektru bežných patogénov v rane, čo môže pomôcť znížiť bakteriálnu záťaž a riziko infekcie.

Pri kontakte s exsudátom sa mení na súdržný chladivý gél. Gél absorbuje, izoluje a uzamyká nadbytočný exsudát1,2,4,7,10,12,13 z rany a vytvára vlhké prostredie s podporou autolytického debridementu.

 • Vysoká absorpčná a retenčná kapacita1,6,9.
 • Mäkké a prispôsobivé krytie, kopíruje lôžko rany a minimalizuje mŕtvy priestor1,2,12,19,20
 • Vysoká pevnosť za mokra a štrukturálna integrita pre jednoduché odstránenie v jednom kuse1,6.
 • Krytie je celistvé - netrhá sa.
 • Gélová matrica s minimálnym zmršťovaním - výstužné vlákna zachovávajú tvar krytia1,2,4.
 • Minimalizuje bolesť a traumu pri odstraňovaní krytia.
 • Trvalé uvoľňovanie striebra po dobu 7 dní (in vitro)14,15.
 • Zabíja patogény do 30 minút od kontaktu (in vitro vs. Staphylocuccus aureus, Pseudomonas aeruginosa, MRSA a VRE)16.
 • Poskytuje široké spektrum antimikrobiálnej aktivity po 4 hodinách proti patogénom (preukázaným in vitro vs. Pseudomonas aeruginosa, VRE, Bacteroides fragilis, Candida albicans a Rhizopus arrhizus)17.
 • Udržiava antimikrobiálnu aktivitu po dobu 7 dní proti širokému spektru aeróbnych, anaeróbnych baktérií, vrátane kmeňov rezistentných na antibiotiká (in vitro vs. MRSA, VRE, kvasinky, vláknité huby)14,15.
 • Krytie možno strihať na požadovaný tvar1,6.
 • Nutná sekundárna fixácia.

Mgr. Adriana Kusá

icon location Bratislava, západné Slovensko

Mgr. Renáta Duňáková

icon location Východné Slovensko

 

Indikácie

ošetrenie chronických, akútnych, infikovaných rán, v plnej alebo čiastočnej hĺbke kože, plytkých granulujúcich exsudatívnych rán ako napr.: vredy predkolenia, dekubity, diabetické vredy, chirurgické rany, traumatické rany, rany po transplantácii, menej vážne popáleniny, rany s tunelmi a fistulami, rany, ktoré sa majú liečiť sekundárne, ako aj rany, ktoré sú náchylné na krvácanie, ako napríklad rany, po chirurgickom alebo mechanickom vyčistení.

Kontraindikácie

nepoužívajte u pacientov so známou precitlivenosťou na striebro. Nepoužívať na neexsudujúce rany.

Frekvencia výmen

krytie môžete ponechať na rane po dobu 7 dní alebo ho vymieňať podľa klinických indikácií (napr. v prípade pretekania či nadmerného krvácania).