Onkologie

Onkologická onemocnění zůstávají jednou z hlavních příčin úmrtí na celém světě. Fidia Pharma CZ pomáhá lékařům a pacientům pokračovat v boji proti těmto onemocněním poskytováním pokročilých možností léčby.

Onkologická léčba má zásadní význam; terapie jsou však často doprovázeny vedlejšími účinky omezujícími léčbu. Fidia Pharma CZ pomáhá zmírnit tyto účinky poskytnutím řady produktů podpůrné péče, které pomáhají pacientům na této obtížné cestě.

Naše produkty